Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hay cần sự trợ giúp hoặc có góp ý đối với những sản phẩm của KiLLEX, chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn.

Có hai cách liên hệ với chúng tôi

1. Điền mẫu ở dưới đây

2. Email: killexvn@gmail.com  

Bạn đã gửi thành công